galerie Octavian Apahideanu despre „Ghidul Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa”

UN GHID TURISTIC VALOROS

coperta_PNCNB2A apărut ediția a doua, revăzută și adăugită, a unui ghid turistic bine primit încă de la prima ediție, Ghidul Parcului Național Cheile Nerei-Beușnita”.
Autorul cărții, Vasile Neagu, absolvent al Facultății de Chimie-Biologie-Geografie, Universitatea de Vest, Timişoara este un tânăr a cărui formație de bază garantează din capul locului cunoașterea complexă a zonei de care s-ar ocupa. Pregătirii de bază a autorului i se adaugă o experiență de cca. 5 ani ca hidrolog, o remarcabilă cultură generală, un spirit iscoditor și o statornică pasiune pentru turism. Din combinarea culturii profesionale specifice cu parcurgerea repetată a fiecărul metru din situsul Parcului a rezultat acest ghid, rod al informației și cunoașterii practice a diverselor aspecte tratate.
În ultimii ani asistăm la o revigorare a drumețiilor. Consecutiv și literatura specifică se îmbogățește. Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița este o perlă a Banatului de munte și ca atare interesează turiștii și implicit, autorii de ghiduri. În anul 2008 doctorul Mircea Meilă, bun cunoscător al bazinului Nerei tratează în cartea “Nera” (din seria conceptualizată “Drumul apelor”) în mod complex situsul râului de la izvoare la vărsarea în Dunăre. Informațiile turistice sunt însoțite de date istorico-geografice și culturale interesante, stilul este cuceritor. În anul 2013 profesorul universitar Gheorghe Popovici realizează un monument al informațiilor turistice privitoare la întregul Banat Montan, volum intitulat omonim, “Banatul Montan – Ghid turistic.” Monumentală este cartea nu numai la figurat, ci și la propriu: 800 de pagini, calități tipografice de excepție, grafică artistică, CD însoțitor. Cheilor Nerei acest adevărat “tratat” le rezervă 20 de pagini hiperconcentrate conținând informațiile esențiale proprii situs-ului geografi.
Anul 2014 aduce ediția a doua a monografiei cu caracter predominant turistic, intitulată “Ghidul Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița”, Editura Hoffman, autor Vasile Neagu. Cartea are o sumă de virtuți, dintre care voi menționa pe cele care mi-au reținut atenția.
“Ghidul…” este o colecție aproape exhaustivă de date științifice esențiale, privitoare la cele cinci rezervații naturale ale parcului. Cu credibilitatea specialistului autorul trece în revistă datele fizico-geografice ale zonei (relief, geologie, climă, hidrografie, vegetație, faună), regimul economico-administrativ al rezervațiilor, infrastructura, facilitățile turistice și măsurile recomandate turiștilor în zonă. Totalul acestor informații ocupă 30% din economia cărții. Mai bine de 2/3 din cele 228 de pagini ale ghidului tratează aspectele eminamente turistice. Sunt descrise 12 trasee turistice, toate generatoare de emoții greu de imaginat în afara parcurgerii lor efective. Și totuși, relatările privind peisajele, varietatea lor, alternanțele senzoriale și juxtapunerea informațiilor istorice sau literare și ale legendelor locului sunt interesante și pun la dispoziția posesorilor ghidului un material pregătitor și de referință valoros atât sub aspect turistic stricto sensu, cât și din punctul de vedere al turismului cultural.
Cartea se încheie cu un glosar și cu bibliografia care menționează inclusiv site-urile ajutătoare pe internet.
Deci o primă virtute ar fi structura organizatoare justă, logică a cărții, iar a doua virtute ar fi realizată de probitatea datelor, rezultată din conlucrarea informațiilor științifice cu experiența turistului sensibil și sensibilizat. Se dă lumină verde semantizării cognitive a drumețului “știutor”. Și toate informațiile sunt prezentate la pachet și nu disparat, așa cum apar în lucrări tematice sau unilaterale.
Cea de a treia virtute menționabilă este actualitatea datelor de pe teren, avansate de ghid. Această ediție a doua a volumului este adusă la zi referitor la accesul cu mijloace moderne de transport, schimbările traseelor, marcaje, condiții hoteliere, etc. Aparent paradoxal actualizările acestor aspecte nu subminează informațiile deja “clasice” referitoare “Parc…” (Omagiu lui Vasile Sencu, de exemplu).
Obiectivele turistice din Rezervația Cheile Nerei-Beușnița (cascadele de pe râul Beușnița, lacurile carstice Ochiul Beiului și Lacul Dracului, cheile Nerei propriu-zise, marmitele de pe Valea Rea și altele) sunt desfătări emoționale greu, dacă nu imposibil de egalat. Suficient să știm că “Cele mai lungi și mai spectaculoase chei din România” (Gheorghe Popovici) aicea sunt. Dar – poate truism deja – natura este creație a lui Dumnezeu, cultura este creație a omului. “Ghidul…” asociază interesul cultural – a patra virtute a cărții – celui realizat de turismul fizico-emoțional. Întâi de toate autorul admite că la această a doua ediție a ghidului și-a “îmbunătățit calitatea informației și a exprimării”, ceea ce semnifică implicit o lectură plăcută, fără poticniri, surâzătoare aș zice, cu gândul la stilul frazărilor. Apoi, citatele din literatură, competent și cu gust selectate… Un exemplu memorabil ar fi versurile versurile poetul bănățean Gheorghe Azap, introducând pentru eternitate în literatura noastră cultă legenda lacului Ochiul Beiului. Legendele, cu inegalabilul lor parfum conferă cititorului cărții alături de multe magnifice locuri o suplimentare a emoțiilor, iar cărții un punct forte al ei.
Dintre multele alte calități ale cărții, mai menționez doar a cincea virtute a ei, constând în bunele sale condiții grafice. Formatul in folio, numărul mediu de pagini, colile veline, hărțile oportun plasate și ușor de manipulat și fotografiile reprezentative (nu toate color!) contribuie la buna receptare a ghidului de către cititori și la utilizarea lui cu real folos.
Departe de a epuiza calitățile ghidului cu care ne bucură domnul Vasile Neagu închei cu felicitări aduse dumnealui pentru conținutul, forma și utilitatea lucrării; iubitorii de natură și cultură vor aprecia eforturile și harul autorului.

Octavian Apahideanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s